Gyermeknek lenni boldogságos!!!

Ismerjen meg minket

Röviden rólunk

Nagysáp község középpontjának egyik „gyöngyszeme” a Napsugár Óvoda. Napi nyitvatartási ideje 10 óra(reggel 6 órától délután 16 óráig).Óvodánk három korcsoportjába átlagosan 60 - 70 gyermek jár az évi születések számától függoen. Csoportszobáink berendezése otthonos, gyermekközpontú, a gyerekek életkorának megfelelo. Mi óvodapedagógusok, folyamatosan azon munkálkodunk, hogy gyermekeink otthonos, gyermek közeli, esztétikus környezetben töltsék mindennapjaikat. Háromszintes teraszos udvarunk rendkívül sok, mozgásos tevékenységet biztosít gyermekeink számára.Nagymozgás fejleszto eszközeink udvaron történo felszerelésével igyekszünk tartalmassá tenni gyermekeink udvari életét

Játékos tanulás100%

Boldog gyermekkor 100%

Szakszeruség a nevelésben 100%

Tények számokban

10

Napi nyitvatartás

46

Gyermekek száma

1994

Alapítványunk megalakul

7

Munkatársaink száma

Küldetés Nyilatkozat

Legyünk nyitott, családokkal együtt nevelo óvoda!

Ebben az óvodában

BOLDOG LEGYEN A GYERMEKKOR, A JÁTÉKOS TEVÉKENYKEDÉS, TANULÁS. CÉLUNK A TESTILEG, LELKILEG EGÉSZSÉGES, KIEGYENSÚLYOZOTT, ÉRDEKLODO, KREATÍV, A SZÉPET MEGLÁTÓ ÉS ÁPOLNI TUDÓ GYERMEKEK NEVELÉSE..

Munkánk Során

ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY A GYERMEKEK AZ ISKOLAI ÉLET MEGKEZDÉSÉRE RENDELKEZZENEK, MEGFELELO ÖNISMERETTEL, ÖNÉRTÉKELO KÉPESSÉGGEL, TUDJANAK ÖNÁLLÓAN GONDOLKOZNI, TESTI-LELKI-SZELLEMI FEJLETTSÉGÜK MEGFELELJEN AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE ELÉRENDO SZINTNEK.

Óvodakép

A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevo személyi és tárgyi környezet a meghatározó. Ezért életkorhoz és nevelési helyzethez igazodóan dolgoztuk ki és teremtettük meg azokat a személyi, tárgyi feltételeket, szervezeti kereteket, amelyek biztosítják az óvoda funkcióit, óvodáskorú gyermekek fejlodésének és nevelésének optimális feltételeit. Lehetové teszik, hogy az óvó– védo, szociális, nevelo – személyiségfejleszto funkciók maradéktalanul megvalósuljanak. Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségben történo beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlodését. Intézményünk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti gyermekeink környezettudatos magatartásának kialakulását.

Gyermek képünk

a kiegyensúlyozott, derus gyermek, akinek viselkedéskultúrája tükrözi érzelmi biztonságát. Önkifejezése, értelmi és érzelmi intelligenciája jellemzo a jól nevelt 3-7 éves gyermekre. Helyi nevelési programunk mozgásra, játékra alapozott fejlodés és nevelés lélektani megalapozottság kiemelésével a tanulási zavarok megelozését vállaló program. Tartalmát gyermekeink természetes megnyilvánulási formái mozgás és játék, valamint az óvoda kultúra átadó hatásrendszerének együttes, harmóniája határozza meg.

Integrációs munkánk

során fokozottan együttmuködünk a szülokkel. Felzárkóztató programunk lehetové teszi, hogy nagyobb eredményességgel végezzük a halmozottan hátrányos helyzetu gyermekek egyéni fejlesztését, differenciált felzárkóztatását. Programunk megújulását innovációs törekvések teszik színessé, melyek az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódnak. Az „egészséget testben és lélekben” elvének megvalósítása a napirendben, mozgásprogramokban az étkezésben és a mentálhigiéniában nyilvánul meg. A nevelés klasszikusnak számító részterületeit egészítettük ki a túrával és mentális egészséget képezo elemekkel: jóga, aromaterápia, gyógynövények.

Gyermekvédelmi tevékenységünkben

a prevencióra helyezzük a hangsúlyt. Feladatunk a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése a veszélyeztetettség kialakulásának megelozése együttmuködés különbözo szakemberekkel. A szakmai önképzés önmuvelés az innováció számunkra kötelezo és elengedhetetlen. A színvonalas nevelomunkánk nélkülözhetetlen eleme a humán eroforrás folyamatos fejlesztése, mely garancia a nevelési programok sikerre vitelének.

Hagyományaink

Munkatársaink

Munkatársak

Munkatársaink

Nevelő munkát segítők, óvda pedagógusok, óvoda vezető

Nevelők

Nevelők

Nevelőink diplomás óvodapedagógusok.

Segítők

Segítők

Nevelő munkát segítő munkatársaink

Aktuális hírek, információk

Hír 1 cím

Hamarosan elkészül az új weboldal

Hir2Cim

Hir2Szoveg

Hir3Cim

Hír3Szoveg

Elérhetőségeink

Az alábbi elérhetőségeinken állunk a kedves szülők rendelkezésére